Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Thân gửi các bạn sẽ nhờ tôi viết thư giới thiệu để apply học bổngTrong thời gian vài năm qua tôi có viết một số thư giới thiệu cho các bạn sinh viên để xin các loại học bổng: thạc sỹ, tiến sỹ, học bổng đại học, học bổng trao đổi sinh viên ngắn hạn.
Nhận xét chung: hầu hết các bạn không được chuẩn bị tất cả mọi mặt trong việc viết đơn xin học bổng. Trong đó có một điều khá bất tiện đối với tôi là các bạn không chuẩn bị gì khi yêu cầu tôi viết thư giới thiệu. 

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho