Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA MÔ PHỎNG GIAI ĐOẠN 2

Tiếp theo sự thành công của Giai đoạn 1 mô phỏng Hội An. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục với việc mô phỏng phố của người Hoa. Thời gian thực hiện từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2014. Hiện tại chúng tôi đang cần 4 tình nguyện viên tham gia giai đoạn 2 này. Toàn bộ quá trình mô phỏng và những việc liên quan sẽ được thực hiện online.

Điều kiện:

-          Cam kết dành thời gian để tham gia mô phỏng. Mỗi tuần từ 2-3 tiếng. Thời gian làm việc là một tháng rưỡi. 

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho