Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

GIỚI THIỆU CÁCH KẾT NỐI VỚI OPENSIM SERVEROpenSim là một platform mở, người quản lý tạo nên một server trong môi trường Opensim. Ở phía người chơi, tức là bạn cần có một phần mềm khác kết nối với server của OpenSim. Phần mềm này gọi là viewer. Các viewer cho phép bạn chơi trong môi trường OpenSim.

Vì vậy việc đầu tiên bạn cần phải download các viewer này. Viewer mà tôi đề xuất là Singularity (Singularity 1.8.5) hoặc Kokua (Kokua 3.7.6). Bạn vào trang web này để download các viewer trên: http://www.osgrid.org/index.php/downloads.

Sau khi download bạn cần phải kết nối với OpenSim server:
Đây là màn hình chờ khi bạn lần đầu mở Singularity
Nhấp vào Grid Manager  


Chọn Create 


Ở dòng Login URL nhập http://phoos2014.noip.me: 9000
Ở dòng Grid Name chọn một tên bất kỳ, chẳng hạn: HAphoos, sau đó nhấp Apply OK. Bạn được quay trở về màn hình chờ.
Ở mục Name and User Name: chọn user name mà bạn được cung cấp, nếu chưa có user name do tôi cung cấp bạn hãy chọn username của khách, chẳng hạn guess user1
Ở mục Password, chọn mật khẩu mà tôi cung cấp. Nếu bạn sử dụng guess user1 thì chọn mật khẩu là 123. Nhập mật khẩu và bấm login


Voila bạn đang ở trong thế giới 3D của OpenSim. Nếu may mắn bạn có thể thấy mình đang ngồi nói chuyện với tôi như hình dưới đây!

Lưu ý: trong thời gian từ hôm nay (ngày 6 tháng 8) đến ngày 25 tháng 8, server có thể không hoạt động liên tục hoặc thường được nâng cấp. Thời gian login thông thường là từ 7h sáng đến 9h tối, tuy nhiên có thể có một số thời điểm gián đoạn. Sau ngày 25 tháng 8 server sẽ chạy ổn định hơn và hoạt động theo thời gian biểu thống nhất với mọi người chơi. 

 


Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho