Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Vẻ đẹp trong con mắt kẻ si tình ?


Nguyễn Hồng Ngọc
Vẻ đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình?
Tin được hay không, những người nghiêm túc nhất hành tinh khẳng định điều ngược lại. Vẻ đẹp là khách quan- vẻ đẹp không nằm trong con mắt kẻ si tình[i].
Trường phái này trong khoa học xã hội và nhân văn được Frederick Turner gọi bằng Trào lưu Cấp tiến trung dung (Radical center paradigm). Trào lưu này bao quát một địa hạt nghiên cứu rộng lớn bao gồm sinh học tiến hóa, sinh học thần kinh, nhân loại học, vật lý, triết học chính trị và phê bình văn học (Talen và Ellis 2002). Trào lưu Cấp tiến trung dung cho rằng có sự khủng hoảng liên quan đến tính chất chủ quan của chủ nghĩa hậu hiện đại và cái quan niệm vẻ đẹp như một điều gì đó mang tính chủ quan. Các tác giả Rentschler, Berberger và Epstein (1988) nhận định rằng “các nghiên cứu đa văn hóa chỉ ra sự nhất quán đáng ngạc nhiên trong quan điểm thẩm mỹ”. Từ quan niệm của thuyết cấp tiến trung dung, cái đẹp là thực tại trong tự thân nó (beauty is a reality in and of itself) và phần lớn mọi người đều mong muốn “vẻ đẹp, ý nghĩa và sự dụng công” (Turner 1995, 20).

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho