Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Nhận xét về “Về nền văn hóa của hy vọng: sự ra đời của tinh thần cổ điển” của Frederick Turner


Frederick Turner, giáo sư Đại học Texas tại Dallas, tác giả của một loạt tác phẩm bàn về một sự Phục Hưng mới của văn hóa, một trường phái Cấp tiến Trung dung mới (Radical Center) đã tấn cộng mãnh liệt vào quan niệm tương đối về thẩm mỹ vào tính tự mãn (và phá sản) của các lý thuyết hậu hiện đại. Ông cho rằng “Chúng ta có một tự nhiên; tự nhiên đó là văn hóa, nền văn hóa đó là quan niệm cổ điển. Bản chất nghệ thuật và văn học được khắc sâu trong các hệ thần kinh trung ương của chúng ta” trong các thuộc tính mang tính đa dạng giống như sự yêu mến có tính phổ quát tới niêm luật thơ và tính tự sự. Rằng khoa học tự nhiên phát hiện ra rằng thế giới không phải là hỗn độn cũng chẳng phải được định trước (deterministic) mà là phi-tuyến tính (non-linear), có tính phản quy, thường lặp (iterative), tự tổ chức trật tự (self-ordering), rối loạn (turbulent), mang tính mở (open-ended), không thể đoán định và trên tất cả tự do và tự sáng tạo. Hai bài nhận định dưới đây của Paul Trout và Gregory Benford sẽ giúp bạn đọc hiểu một cách ngắn những đóng góp của ông cho “một nền văn hóa của hy vọng”. Quan niệm về vẻ đẹp và thế giới- vốn gắn bó mật thiết đến hoạt động kiến trúc và quy hoạch - NHN
 
Nhận xét của Paul Trout –giáo sư Đại học Montana State
Frederic Turner một học giả, nhà tiểu thuyết, nhà thơ và là một người toàn tài (interdisceiplinary polymath). Trong Về nền văn hóa của hy vọng, ông cho rằng các ngành như khoa học hành vi, sinh học tiến hóa, vật lý, toán, nhân loại học âm nhạc (ethnomusicology), sinh học xã hội (sociobiology), giải phẫu thần kinh và mỹ học sinh học (biaesthetics hay kalogenetics) đang bắt đầu những phát kiến, những lý thuyết ngoạn mục. Chúng thách thức những giả định tai hại của chủ nghĩa hậu hiện đại và những lý luận cổ võ cho sự tuyệt vọng. Chúng cung cấp nền tảng cho sự Phục Hưng tri thức thứ hai, hứa hẹn sẽ định hình lại cuộc sống nhân loại.

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho