Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013


Besim Hakim – nguyên giáo sư Đại học King Faisal Saudi Arabia, FAICP, chuyên gia thiết kế đô thị là một trong số không nhiều người nghiên cứu về quá trình generative trong đô thị và đô thị học truyền thống. Với góc nhìn độc đáo về đô thị học các nước Hồi giáo - Ả rập, Hakim đã đưa ra những tiếp cận mới về đô thị học truyền thống trong quyển sách Arabic-Islamic Cities:Building and Planning Principles (Các thành phố Arab- Hồi giáo: Những nguyên tắc xây dựng và quy hoạch). Thứ nhất ông đã thoát khỏi lối nghiên cứu kiểu liệt kê, mô tả khi đề cập tới đô thị học, thứ hai ông đề cập không chỉ tới sản phẩm đô thị (các kiến trúc cụ thể) mà còn - và quan trọng hơn là cả tới quá trình tạo ra hình thái đô thị Hồi giáo. Dưới đây tôi giới thiệu tổng hợp nhận định của các học giả về tác phẩm của Hakim. Trong số ba học giả đánh giá quyển sách này có Amos Raporport một học giả nổi tiếng về nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị với tác phẩm House, Form, and CultureNhận xét của Amos Rapoport
Tác phẩm của Besim Hakim bao gồm phần giới thiệu, bốn chương đề cập tới luật Hồi giáo và định hướng quy hoạch cho cộng đồng, ngôn ngữ thiết kế các thành phần kiến trúc và đô thị, phân tích quá trình xây dựng và hình thức đô thị, phần kết với lời đề xuất cho nghiên cứu tương lai.
Điểm nổi bật của sách là việc nhấn mạnh vào quá trình, mặc dù đặc điểm của sản phẩm đô thị cũng được đề cập đến. Có hai nhận xét cơ bản về cuốn sách, thứ nhất là các luật lệ (rules) và các nguyên tắc ra đời nhằm ngăn chặn sự hỗn loạn trong mỗi trường đô thị.Thứ hai các luật lệ này ngay cả trong trường hợp là kiến trúc bản địa đi nữa cũng không thể chỉ là biểu lộ rõ ra (explicit) mà phải được viết thành văn bản.

How to import an QGIS file in Sketchup?

Working with open soure programs becomes an important movement in urban planning and design right now. One of the tools is using QGIS and Sketchup in combination. And the question of how to make QGIS to "talk" with Sketchup is essential for our jobs. After spending several hours frustrating with all recomendations and advices. I found below method is the reliable one. Follow this step will help to use and have a QGIS output in your Sketchup!
1) Open GIS: Choose a layer in QGiS: right click choose “Save as”, in Format option choose Keyhole Markup Language (KML)
-          Enter name of the output file in “Save As”

-    2) Go to Sketchucation to get KML-tool. This tool is free but you have to register on the website: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=38009, register with your new account, sign in, to install the kml tool plugin
-          Get kml-tools-plugin_version-1.4.11.zip, unzip all files in the Plugin folder of Sketchup7 (free version)
-     3) Open Sketcup7, go to Plugin menu, go to KML Tools à ImportKML File. It will take a while for sketchup initializes the kml file
(if you don't have sketchup 7, here is the link to download version 7: http://www.filehippo.com/download_sketchup/download/70c4416814873382a14e56d143c99c20/)


    4) To use the Push/Pull Tool for the imported kml file: go to Mustard.com to get MakeFaces1.4 http://www.smustard.com/script/MakeFaces
-          Choose the imported elements, right-click choose Explode to explode them, then go to Tool-MakeFaces1.4. Again put the file in the Plugin folder of Sketchup
-          Using Push/Pull

Note: for some unknown reason, join Push/Pull doesn’t work in Sketchup7, so to use it the alternatives is having Sketchup8 or writing Ruby script

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho