Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

QÚA TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HỌC MỸ: QUAN HỆ GIỮA TRẬT TỰ VÀ SỰ ĐA DẠNGTóm tắt chuyên đề


Nguyễn Hồng Ngọc
Chuyên đề này dựa trên công trình nghiên cứu nhan đề Chủ nghĩa Đô thị Mới và Quy hoạch Mỹ: Mâu thuẫn giữa các nền văn hóa của giáo sư Emily Talen, trong đó bà nghiên cứu bốn nền văn hóa trong quy hoạch đô thị Mỹ: Xu hướng tiệm tiến, plan-making, các cộng đồng quy hoạch hoàn thiện và quy hoạch vùng. Bà khẳng định rằng Chủ nghĩa Đô thị mới là nỗ lực cao nhất nhằm kết hợp những điểm mạnh và hạn chế các khuyết điểm của tất cả các truyền thống quy hoạch nêu trên. Phần dưới trình bày tóm tắt các ý chính của chuyên đề.
Đô thị học và phản đô thị học
Đô thị học Mỹ là viễn kiến và quá trình tuy tầm nhằm đạt được nơi cư trú tốt nhất cho con người, quá trình này tuân thủ các nguyên tắc đã được thiết lập, đó là các nguyên tắc chủ chốt thường xuyên tái xuất hiện và gắn liền với lịch sử đô thị Mỹ. Các nguyên tắc này mang tính chất chuẩn mực (normative), đó là tính đa dạng, sự công bằng, tinh thần cộng đồng, tính kết nối, và tính chất quan trọng của không gian dân sự và không gian công cộng.
Trong khi đó hiện tượng phản đô thị bao gồm các tính chất hoàn toàn trái ngược: sự tách biệt, sự phân chia theo giai tầng xã hội (segregation), định hình không gian đô thị theo các thành phần “khủng” như đường cao tốc hay các khối phố lớn, hay sự bỏ qua tính chất công bằng, tinh thần của nơi chốn, và không gian công cộng.

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho