Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Vẻ đẹp trong con mắt kẻ si tình ?


Nguyễn Hồng Ngọc
Vẻ đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình?
Tin được hay không, những người nghiêm túc nhất hành tinh khẳng định điều ngược lại. Vẻ đẹp là khách quan- vẻ đẹp không nằm trong con mắt kẻ si tình[i].
Trường phái này trong khoa học xã hội và nhân văn được Frederick Turner gọi bằng Trào lưu Cấp tiến trung dung (Radical center paradigm). Trào lưu này bao quát một địa hạt nghiên cứu rộng lớn bao gồm sinh học tiến hóa, sinh học thần kinh, nhân loại học, vật lý, triết học chính trị và phê bình văn học (Talen và Ellis 2002). Trào lưu Cấp tiến trung dung cho rằng có sự khủng hoảng liên quan đến tính chất chủ quan của chủ nghĩa hậu hiện đại và cái quan niệm vẻ đẹp như một điều gì đó mang tính chủ quan. Các tác giả Rentschler, Berberger và Epstein (1988) nhận định rằng “các nghiên cứu đa văn hóa chỉ ra sự nhất quán đáng ngạc nhiên trong quan điểm thẩm mỹ”. Từ quan niệm của thuyết cấp tiến trung dung, cái đẹp là thực tại trong tự thân nó (beauty is a reality in and of itself) và phần lớn mọi người đều mong muốn “vẻ đẹp, ý nghĩa và sự dụng công” (Turner 1995, 20).

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Nhận xét về “Về nền văn hóa của hy vọng: sự ra đời của tinh thần cổ điển” của Frederick Turner


Frederick Turner, giáo sư Đại học Texas tại Dallas, tác giả của một loạt tác phẩm bàn về một sự Phục Hưng mới của văn hóa, một trường phái Cấp tiến Trung dung mới (Radical Center) đã tấn cộng mãnh liệt vào quan niệm tương đối về thẩm mỹ vào tính tự mãn (và phá sản) của các lý thuyết hậu hiện đại. Ông cho rằng “Chúng ta có một tự nhiên; tự nhiên đó là văn hóa, nền văn hóa đó là quan niệm cổ điển. Bản chất nghệ thuật và văn học được khắc sâu trong các hệ thần kinh trung ương của chúng ta” trong các thuộc tính mang tính đa dạng giống như sự yêu mến có tính phổ quát tới niêm luật thơ và tính tự sự. Rằng khoa học tự nhiên phát hiện ra rằng thế giới không phải là hỗn độn cũng chẳng phải được định trước (deterministic) mà là phi-tuyến tính (non-linear), có tính phản quy, thường lặp (iterative), tự tổ chức trật tự (self-ordering), rối loạn (turbulent), mang tính mở (open-ended), không thể đoán định và trên tất cả tự do và tự sáng tạo. Hai bài nhận định dưới đây của Paul Trout và Gregory Benford sẽ giúp bạn đọc hiểu một cách ngắn những đóng góp của ông cho “một nền văn hóa của hy vọng”. Quan niệm về vẻ đẹp và thế giới- vốn gắn bó mật thiết đến hoạt động kiến trúc và quy hoạch - NHN
 
Nhận xét của Paul Trout –giáo sư Đại học Montana State
Frederic Turner một học giả, nhà tiểu thuyết, nhà thơ và là một người toàn tài (interdisceiplinary polymath). Trong Về nền văn hóa của hy vọng, ông cho rằng các ngành như khoa học hành vi, sinh học tiến hóa, vật lý, toán, nhân loại học âm nhạc (ethnomusicology), sinh học xã hội (sociobiology), giải phẫu thần kinh và mỹ học sinh học (biaesthetics hay kalogenetics) đang bắt đầu những phát kiến, những lý thuyết ngoạn mục. Chúng thách thức những giả định tai hại của chủ nghĩa hậu hiện đại và những lý luận cổ võ cho sự tuyệt vọng. Chúng cung cấp nền tảng cho sự Phục Hưng tri thức thứ hai, hứa hẹn sẽ định hình lại cuộc sống nhân loại.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013


Besim Hakim – nguyên giáo sư Đại học King Faisal Saudi Arabia, FAICP, chuyên gia thiết kế đô thị là một trong số không nhiều người nghiên cứu về quá trình generative trong đô thị và đô thị học truyền thống. Với góc nhìn độc đáo về đô thị học các nước Hồi giáo - Ả rập, Hakim đã đưa ra những tiếp cận mới về đô thị học truyền thống trong quyển sách Arabic-Islamic Cities:Building and Planning Principles (Các thành phố Arab- Hồi giáo: Những nguyên tắc xây dựng và quy hoạch). Thứ nhất ông đã thoát khỏi lối nghiên cứu kiểu liệt kê, mô tả khi đề cập tới đô thị học, thứ hai ông đề cập không chỉ tới sản phẩm đô thị (các kiến trúc cụ thể) mà còn - và quan trọng hơn là cả tới quá trình tạo ra hình thái đô thị Hồi giáo. Dưới đây tôi giới thiệu tổng hợp nhận định của các học giả về tác phẩm của Hakim. Trong số ba học giả đánh giá quyển sách này có Amos Raporport một học giả nổi tiếng về nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị với tác phẩm House, Form, and CultureNhận xét của Amos Rapoport
Tác phẩm của Besim Hakim bao gồm phần giới thiệu, bốn chương đề cập tới luật Hồi giáo và định hướng quy hoạch cho cộng đồng, ngôn ngữ thiết kế các thành phần kiến trúc và đô thị, phân tích quá trình xây dựng và hình thức đô thị, phần kết với lời đề xuất cho nghiên cứu tương lai.
Điểm nổi bật của sách là việc nhấn mạnh vào quá trình, mặc dù đặc điểm của sản phẩm đô thị cũng được đề cập đến. Có hai nhận xét cơ bản về cuốn sách, thứ nhất là các luật lệ (rules) và các nguyên tắc ra đời nhằm ngăn chặn sự hỗn loạn trong mỗi trường đô thị.Thứ hai các luật lệ này ngay cả trong trường hợp là kiến trúc bản địa đi nữa cũng không thể chỉ là biểu lộ rõ ra (explicit) mà phải được viết thành văn bản.

How to import an QGIS file in Sketchup?

Working with open soure programs becomes an important movement in urban planning and design right now. One of the tools is using QGIS and Sketchup in combination. And the question of how to make QGIS to "talk" with Sketchup is essential for our jobs. After spending several hours frustrating with all recomendations and advices. I found below method is the reliable one. Follow this step will help to use and have a QGIS output in your Sketchup!
1) Open GIS: Choose a layer in QGiS: right click choose “Save as”, in Format option choose Keyhole Markup Language (KML)
-          Enter name of the output file in “Save As”

-    2) Go to Sketchucation to get KML-tool. This tool is free but you have to register on the website: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=38009, register with your new account, sign in, to install the kml tool plugin
-          Get kml-tools-plugin_version-1.4.11.zip, unzip all files in the Plugin folder of Sketchup7 (free version)
-     3) Open Sketcup7, go to Plugin menu, go to KML Tools à ImportKML File. It will take a while for sketchup initializes the kml file
(if you don't have sketchup 7, here is the link to download version 7: http://www.filehippo.com/download_sketchup/download/70c4416814873382a14e56d143c99c20/)


    4) To use the Push/Pull Tool for the imported kml file: go to Mustard.com to get MakeFaces1.4 http://www.smustard.com/script/MakeFaces
-          Choose the imported elements, right-click choose Explode to explode them, then go to Tool-MakeFaces1.4. Again put the file in the Plugin folder of Sketchup
-          Using Push/Pull

Note: for some unknown reason, join Push/Pull doesn’t work in Sketchup7, so to use it the alternatives is having Sketchup8 or writing Ruby script

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho