Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Câu nói nổi tiếng trong ngày

"Không nên đánh giá mỗi ngày bằng vụ mùa bạn đang gặt hái mà bằng hạt giống mà bạn đã ươm mầm" - Robert Louis Stevenson.
"Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds you plant." – Robert Louis Stevenson

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho