Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Câu nói nổi tiếng trong ngày

"Không nên đánh giá mỗi ngày bằng vụ mùa bạn đang gặt hái mà bằng hạt giống mà bạn đã ươm mầm" - Robert Louis Stevenson.
"Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds you plant." – Robert Louis Stevenson

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Giới thiệu sách: NHỮNG THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI: LỊCH SỬ TƯ DUY QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TRONG THẾ KỶ 20 của Peter Hall            Thật chẳng quá lời khi cho rằng Ngài[i] Peter Hall đã thực hiện một kỳ công khi ông đã tổng kết lại lịch sử rất phức tạp của nền quy hoạch thế giới trong một tập sách. Là một kỷ công bởi lẽ ông không những đã chỉ ra các truyền thống, trào lưu, các học thuyết quy hoạch của thế giới Anh, Mỹ mà còn tổng kết, đánh giá cả quy hoạch của lục địa châu Âu và một phần các nước trong khối xã hội chủ nghĩa[ii]. Quyển sách này là một kỳ tich vì nó thoát khỏi cách liệt kê theo trình tự thời gian các hoạt động quy hoạch và lý thuyết quy hoạch. Thay vào đó tác giả đã tổng hợp các lý thuyết và truyền thống quy hoạch của thế kỷ 19 và 20 vốn chồng chéo và có quan hệ phức tạp với nhau thành một loạt các chủ đề. Mỗi chủ đề vừa tồn tại độc lập vừa nằm trong mối quan hệ khăng khít với các chủ đề khác. 

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho