Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

LUẬT ĐÔ THỊ MỸ- HIỆN TẠI VÀ CẢI CÁCH

Bài báo đăng trên tạp chí Kiến trúc. Kiến Việt đăng lại nhưng ghi sai tên lại bỏ tuột hết những hình ảnh quan trọng nhất của bài báo, cả các chú thích và reference (!) Đúng là báo mạng của VN, hết đường nói. Vậy xin bạn đọc chỉnh dùm tên của bài báo là:
LUẬT ĐÔ THỊ MỸ- HIỆN TẠI VÀ CẢI CÁCH
http://kienviet.net/2012/06/15/luat-do-thi-phan-vung-zoning-cua-my/

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho