Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Nhận xét của ban biên tập tạp chí mạng Katarxis3 về cuộc tranh luận giữa Christopher Alexander và Peter Eisenman

Các bài bình luận đương đại cố gắng trình bày cuộc tranh luận này như là sự xung đột giữa bờ Đông và bờ Tây [nước Mỹ], giữa trí tuệ với siêu hình, giữa sự trừu tượng với thực nghiệm—bất kể là gì, thực chất đề tránh né tới bản chất của cuộc tranh luận. Chắc chắn Alexander là người theo Socrate khi ông thừa nhận sự không hiểu biết tới “những người Pháp theo chủ nghĩa cấu trúc mà Eisenman rất thông thạo về họ, trước đó ông đã hỏi lại đối thủ của mình về việc họ nói cái gì. Điều thú vì là, phân đông những gì mà Eisenman nói cũng có thể được phát biểu bởi Akexander: lấy ví dụ, ông ta nói về một “cấu trúc sâu bên trong hoặc một trật tự” không mang tính cơ giới; vf rồi ông ta quan tâm tới “bản thể luận...như là đối lập với nhận thức luận của sự vật”. Nhưng lời đáp trả của Alexander cung cấp cái cốt yếu của cuộc tranh luận: rằng tất cả đều nghe rất tốt, ông nói, nhưng hãy cho tôi biết các công trình kiến trúc nào mà ông đánh giá cao—“lời lẽ”, ông nói, “rất rất rẻ rúng”. Khi nói điều đó, ông thể hiện ở lúc bắt đầu cuộc tranh luận về sự kiện là kiến trúc của Eisenman dựa trên những gì mà ông ta hàm ý là một buổi thảo luận thiếu vắng tri thức: mà phải là một thứ ngôn ngữ mới mể, bóng bẩy và thất bại trong việc kết nói tới sản phẩm.

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho