Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Một đoạn trích trong A Pattern Language

Trong khi chờ đợi các bản dịch hoặc bài viết mới, xin ban đọc giải khuây bằng những đoạn trich. Đoạn trích của ngày hôm này là vê lời giới thiệu của Christopher Alexander và đồng sự trong A Pattern Language (Một ngôn ngữ kiểu mẫu):

“ Các thành phần của ngôn ngữ này là các thực thể được gọi là các kiểu mẫu [ND- patterns]. Mỗi kiểu mẫu mô tả một vấn đề thường xảy ra hết lần này đến lần khác trong môi trường của chúng ta, và rồi sau đó [chúng tôi] mô tả cái phần căn bản của giải pháp cho vấn đề đó theo một cách mà bạn có thể sử dụng giải pháp này hàng triệu lần theo thời gian trong đó bạn không bao giờ lặp lại cùng một kiểu”
.

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho