Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

VỀ VẤN ĐỀ CỦA KIẾN TRÚC: Trở lại với chương cuối của "Cái chết và sự sống của các thành phố lớn ở Mỹ của Jane Jacob"

Michael Mehaffy


“Khoa học mới” về sự phức hợp có tổ chức chỉ mới theo tiêu chuẩn lịch sử. Nhưng hàm ý cách mạng của nó vẫn đang làm mới nhiều ngành khoa học và vẫn đang đê xuất cho chúng ta những mô hình mới của tư duy và hành động. Không ở đâu thích hợp hơn hoặc không ở đâu kém hoàn thiện hơn trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc.

Sự thực là nhiều ý tưởng về sự phức hợp có tổ chức, được diễn dịch thành các khái niệm về cách tổ chức sử dụng đất đa dụng (mixed use) và tính đa dạng của chức năng sử dụng, đã có những tác động biến chuyển lĩnh vực quy hoạch đô thị. Ví dụ, chúng đã là nguồn gốc cho sự hứng khởi của Chủ nghĩa Đô thị Mới như là một phong trào ở Mỹ. Từ những thập niên 1960, những nhà tư tưởng luận chiến như Jane Jacobs và Christopher Alexander (trong bài báo mang tính bước ngoặt Thành phố không phải là cây phả hệ) đã ghi nhận được những ẩn ý đầy quyền năng trong việc thách thức cơ sở của kiến trúc và quy hoạch và đề xuất một đường hướng vững chắc cho công cuộc cải cách.

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho