Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Chất lượng cuộc sống từ thiết kế: Về nền khoa học của một cuộc cách mạng cấu trúc luận

Thay vì bản dịch cuộc tranh luận nổi tiếng—và nảy lửa, giữa Christopher Alexander và Peter Eisenman như đã định tôi trình làng kết quả khai bút (hoặc khai máy) đầu Xuân Nhâm Thìn bằng bản dịch quan trọng bài viết của Michael Mehaffy được đăng trên tạp chí điện tử Đối thoại Athen của Đại học Havard (đường dẫn http://athensdialogues.chs.harvard.edu/cgi-bin/WebObjects/athensdialogues.woa/wa/dist?dis=129). Bài viết đã đề cập đến những vấn đề quan trọng của nghề thiết kế xét từ gốc rẽ triết học. Có lẽ đây là bài viết làm sáng tỏ nhất các phương pháp thiết kế tùy ứng xét từ góc độ triết học—và tác giả đã điểm lại toàn bộ bước phát triển của tư duy triết học từ quan hiệm Hình thức lý tưởng của Plato, đến thuyết vật hình của Aristotle, cho đến những thành tựu gần đây nhất của vật lý học, khoa học thần kinh và ngụ ý sâu xa của nó với công tác thiết kế. Tác giả cũng đưa ra lời cáo chung hung hồn cho chủ nghĩa Hậu hiện đại và Giải kết cấu bằng việc cung cấp các chứng lý không thể bác bỏ của các ngành khoa học mới về sự phức tạp. Có thể coi đây là một bài báo về một thứ triết học ứng dụng trong thiết kế kiến trúc và quy hoạch (NH Ngọc).

Michael Mehaffy


(Nguyễn Hồng Ngọc dịch)

Tóm tắt (của tổng biên tập tạp chí điện tử)

Những câu hỏi căn bản do các nhà tư tưởng cổ Hy lạp nêu lên vẫn còn khẩn thiết với ngày nay. Chẳng hạn, sự căng thẳng giữa chủ nghĩa duy tâm của Hình thức độc lập của Plato, và thuyết vật hình về vật chất trở thành hình thức của bản thân nó của Aristotle đã phản ảnh hàng thế kỷ nghiên cứu khoa học về cấu trúc của các hệ thống sự sống trong tự nhiên. Nhưng tiến bộ khoa học cũng làm hé lộ những lỗi lầm và chỗ yếu căn bản của nền công nghệ mà chúng ta xây dựng nên cho bản thân mình. Đặc biệt liên quan đến các nhà lý thuyết thiết kế và những người làm nghề thiết kế theo chủ nghĩa hiện đại là các câu hỏi làm thế nào để cải tổ các khiếm khuyết được thừa hưởng trong môi trường của chúng ta và trong nền công nghệ của chúng ta. Nếu muốn thành công nhà thiết kế phải mở rộng quy mô trách nhiệm của họ và quan tâm tới sự lành mạnh của toàn bộ cộng đồng. Trong thế kỷ 20 nhà toán học-kiến trúc sư Christopher Alexander, cũng như học giả đô thị Jane Jacobs đã tái lập niềm hy vọng trong việc sửa chữa những thất bại của thời hiện đại bằng việc kết hợp các bài học học được từ tiến trình sinh học và những gì xuất hiện từ khoa học mới về sự phức hợp. Hiểu rõ tính chất phức hợp của các cấu trúc tự nhiên là một bước tiến chủ chốt về phía cải tạo và tăng cường các cấu trúc nhân văn của chúng ta.


Giới thiệu
1.1
Thay vì các tiến bộ kỹ thuật và xã hội của thời hiện đại- hoặc có lẽ chính xác hơn là bởi vì chúng- các câu hỏi cổ xưa của triết học thời kỳ Hellen vẫn còn thích hợp, thậm chí còn khẩn thiết hơn. Kiến thức đáng tin cậy là gì? Làm thế nào mà hành động biến thành các cấu trúc mới? Làm thế nào để chúng ta làm việc với những người khác và cùng nhau như một nền văn minh, để sản xuất và để duy trì một cuộc sống có chất lượng cao hơn?

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho