Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Câu nói nổi tiếng trong ngày

"Con người trở thành đáng nể khi họ bắt đầu nghĩ rằng họ có thể làm nên chuyện. Khi họ tin tưởng ở bản thân mình họ đã sở hữu được bí quyết đầu tiên của sự thành công"- Norman Vincent Peale
"People become really quite remarkable when they start thinking that they can do things. When they believe in themselves they have the first secret of success." – Norman Vincent Peale

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho