Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Câu nói nổi tiếng trong ngày

"Điều nguy hiểm với phần đông chúng t a không phải ở việc đặt mục tiêu quá cao và thất bại, mà ở việc đặt mục tiêu quá thấp và vươn tới chuẩn đó." - Michelangelo
 “The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short, but in setting our aim too low, and achieving our mark.” - Michelangelo
 
 

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho