Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Câu nói nổi tiếng trong ngày

Hôm nay đọc được câu này trên facebook từ hội Phi Kappa Phi
“The purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experiences.” - Eleanor Roosevelt, born this day in 1884
Tạm dịch:

“Mục đích của cuộc sống, suy cho cùng là sống với nó, là nếm trải đến tận cùng, là vươn lên mãnh liệt mà không sợ hãi cho những trải nghiệm mới mẻ và phong phú” – Cựu đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt. Sinh ngày hôm nay năm 1884

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho