Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Câu nói nổi tiếng trong ngày

Hôm nay đọc được câu này trên facebook từ hội Phi Kappa Phi
“The purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experiences.” - Eleanor Roosevelt, born this day in 1884
Tạm dịch:

“Mục đích của cuộc sống, suy cho cùng là sống với nó, là nếm trải đến tận cùng, là vươn lên mãnh liệt mà không sợ hãi cho những trải nghiệm mới mẻ và phong phú” – Cựu đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt. Sinh ngày hôm nay năm 1884

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Đi thi Tự vịnh
 Nguyễn Công Trứ
Đi không há lẽ trở về không?
Cái nợ cầm thư phải trả xong
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Dở đem thân thế hẹn tang bồng
Đã mang tiếng ở trong trời đất 
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai, ai dễ biêt
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng.

Lại một bài thơ khác của cụ Nguyễn Công Trứ, hầu như bài nào của cụ cũng tỏ rõ cái hào hùng, ngông nghênh của một người tự do- dù là trong hoàn cảnh ý thức hệ Nho giáo thấm sâu mọi ngõ ngách của cuộc sống ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Vậy mà ở bài thơ nào của cụ ta cũng thấy cái "thỏa chí", "cái tang bồng", "xênh xang hội gió mây". Phục cụ quá!

Trích từ Reconsidering Vietnamese Idenitty in Urbanism and Architecture: A Generative Approach (Suy nghĩ lại Bản sắc Việt trong đô thị và kiến trúc: Một cách tiếp cận theo phương pháp generative)

Nguyễn Hồng Ngọc

Trích từ bài báo sắp tới: 

Sự thất bại của hầu hết các nghiên cứu về bản sắc đô thị và kiến trúc là ở chỗ chúng chỉ cố đi tìm sự khác nhau, cái nổi trội (identity đồng nghĩa với distingtiveness), trong khi đó trước khi đạt đến phẩm chất có một identity. Một không gian kiến trúc phải đạt được một phầm chất nào đó. Chúng ta có thể dễ thấy điều này qua sự kiện là những công trình kiến trúc, những không gian đô thị có bản sắc cũng thường là các quần thể đô thị, những công trình kiến trúc có "phẩm chất" cao. Cho dù chúng ta có gọi phẩm chất đó là gì (Quality without name- phẩm chất không thể gọi tên, wholeness- cái toàn thể, hay living structure, cấu trúc sống động như cách mà Christopher Alexander gọi tên trong các giai đoạn khác nhau của sự nghiệp nghiên cứu của ông). Ngược lại những kiến trúc và không gian đô thị thiếu bản sắc, hay chỉ sở hữu bản sắc một cách hời hợt lại không có được những phẩm chất đó. Vậy trả lời cho câu hỏi về bản sắc cũng đồng thời có nghĩa là đi tìm cái phần chung tốt đẹp của không gian đô thị.
(Trích từ Reconsidering Vietnamese Idenitty in Urbanism and Architecture: A Generative Approach- Suy nghĩ lại Bản sắc Việt trong đô thị và kiến trúc: Một cách tiếp cận theo phương pháp generative. Fortcoming paper)

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho