Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Một trang web của nhà phát triển phần mềm giới thiệu về generative method

Trong khi giới kiến trúc sư và quy hoạch còn rất xa lạ với pattern language và generative method thì những người mà chúng ta tưởng là kỹ thuật nhất, yêu cầu khắt khe nhất về chuẩn mực khoa học và công nghệ trong công việc của mình lại tìm thấy trong pattern language và generative method những khả năng ứng dụng to lớn. Họ là ai vậy?
Bạn đọc có thể đoán được, đó chính là những người phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Trong học kỳ mùa Thu năm ngoái thầy dạy chúng tôi ngôn ngữ lập trình Sergio Rey đã cho biết việc ứng dụng Lập trình Hướng Đối tượng (Object Oriented Programming)được gợi hứng bởi quyển "Một ngôn ngữ kiểu mẫu" của Christopher Alexander. Và tất nghiên Ward Cunningham, người sáng tạo nên hệ thống Wiki cũng đã nhận ra bản chất hữu ích của pattern language để từ đó ông và các đồng nghiệp phát triên nên hệ thống wiki mà chúng ta dùng ngày nay.
Tình cờ hôm nay tôi lại gặp trang dưới đây của một nhà lập trình chuyên nghiệp người Pháp Regis Medina. Nếu bạn muốn tìm hiểu xem giới lập trình nhìn nhận về các thuộc tính cơ bản của generative method như thế nào,xin mời xem các bài viết của Medina. Nó cũng sẽ cho bạn đọc một góc nhìn mới về các thuộc tính quen thuộc như trường trung tâm (center) hoặc quá trình biến đổi bảo toàn cấu trúc (structure-preserving transformation).
Trân trọng giới thiệu
http://www.regismedina.com/blog/2009/01/structure-preserving-transformations

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho