Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Lời thú nhận của Rem Koolhaas về Chủ nghĩa Hiện đại

Sự phê bình hậu hiện đại được thuật lại đặc biệt rõ bởi kiến trúc sư Rem Koolhaas trong tiểu luận của ông “Bất kể chuyện gì Xảy ra với Đô thị học”:

Lời hứa thuật giả kim của chủ nghĩa Hiện đại—mong chuyển số lượng thành chất lượng thông qua sự trừu tượng hóa và sự lặp lại—đã trở thành một thất bại, một trò chơi xỏ: phép ảo thuật không thành. Tư tưởng của nó, thẩm mỹ của nó, các chiến lược của nó đã kết thúc. Cùng nhau, tất cả những nỗ lực cố tạo một sự khởi đầu mới chỉ làm tai tiếng thêm ý tưởng về một sự khởi đầu mới. Một nỗi hổ thẹn tập thể trong sự thức tỉnh về cái thảm bại này đã để lại một hố bom sâu hoắm trong sự hiểu biết của chúng ta về tinh thần thiện đại và sự hiện đại hóa... Từ đó, chúng ta đã và đang tham gia vào hai hoạt động song song: ghi chú sự kính sợ choáng ngợp của chúng ta với thành phố hiện tại và cùng lúc đó, cười nhạo nghề đô thị vì sự tồn tại của nó, phá hủy nó trong sự khinh miệt của chúng ta với những ai đã quy hoạch (và tạo nên sai lầm khủng khiếp trong quy hoạch) các sân bay, các Thành phố mới, các thành phố vệ tinh, các xa lộ, các tòa nhà chọc trời, các cơ sở hạ tầng, và tất cả các thảm bại khác của sự hiện đại hóa.

(Rem Koolhaas 1995)

Koolhaas, R. 1995. “Whatever Happened to Urbanism?” In Koolhaas, R and Mau, B. S, M ,L ,XL. Rotterdam.

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho