Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Thiết kế tùy ứng (phần 7)

Hình 40 : Không gian của sân trong tù hãm thành không gian tích cực
Hình 41: Minh hoạ cách tổ chức không gian tích cực
Kiểu mẫu KHÔNG GIAN NGOẠI THẤT TÍCH CỰC
Các tác giả của APL cho rằng, bằng cách tạo nên mỗi (không gian ngoại thất) một mức độ đóng nào đó. Bao bọc mỗi không gian với các cánh nhà, cây, bụi cây, hàng rào, hành lang cột, lối đi dưới giàn cây leo, cho đến khi nó trở thành một thực thể với chất lượng tích cực mà không tràn ra một cách vô định xung quanh cac góc nhà.
  1. Hình dạng tốt

Ở đây các hình dạng đối xứng giảm thiểu sự quá tải thông tin, theo Salingaros “tốt” ở đây có thể hiểu là “dễ dàng nắm bắt được”. Nhu cầu dễ dàng nắm bắt được là nhu cầu căn bản của não bộ, bộ náo muốn thông tin được nén, cho nó dễ xử lý. Chính vì thế những hình dạng không dễ dàng trình bày hạn chế việc tính toán, hạn chế việc xử lý thông tin, do đó sinh ra sự lo lắng.

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho