Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Thiết kế tùy ứng (phần 6)

Hình 36: Không gian rời rạc, vô định hình (bên trái) và không gian tích cực (bên phải).
Hinh 37: Không gian tích cực và không gian vô định hình giữa hai khối nhà
Hình 38: Quảng trường tại Nancy
Hình 39: Cải biến không gian không tích cực thành không gian tích cực

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho