Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Thiết kế tùy ứng (phần 4)

Kiểu mẫu: QUẢNG TRƯỜNG NHỎ
Thường có xu hướng thiết kế quảng trường quá lớn.
Tuy nhiên từ quan sát thứ nhất cho rằng một không gian thường “vắng tanh như chùa bà đanh” nếu nó vượt qua mức 300 feet vuông trên một người. Từ đó ta có với không gian đường kính 100 feet (30m) sẽ trở nên hoang vắng nếu có ít hơn 33 người trong đó. Thực tế là trong một thành phố rất có ít nơi mà ta có được hơn 33 người. Mặt khác chỉ cần có 4 người đã có thể làm cho một quảng trường với bán kính 35 feet (10,5m) sống động, và chỉ cần có 12 người để tạo nên sức sống cho quảng trường với đường kính 60 feet (18m). Vì chúng ta có rất nhiều cơ hội để có được 4 người hay 12 người tại một nơi trong thành phố hơn là 33 người nên quảng trường nhỏ sẽ tạo nên cảm giác thoải mái cho phần lớn thời gian
.
Hình 23: Quảng trường nhỏ dễ tạo nên sự sống động
Hình 24: Quảng trường nhỏ với kích thước theo chiều ngang không quá 70 feet (21m)
Theo Hans Blumenfeld (“Tỷ lệ trong thiết kế dân sự” Tạp chí Town Planning Review, tháng 4 năm 1953, tr. 35-46) cho rằng chúng ta chỉ nhận ra mặt người ở khoảng cách tới 70-80 feet (21-24m), còn để nhận ra mặt người như một “chân dung” với đầy đủ chi tiết thì khoảng cách không thể quá 48 feet (khoảng 15m). Vì thế để tạo được mối liên hệ thị giác tốt giữa nhiều người trong một không gian công cộng. Alexander và cộng sự cho rằng cần phải tạo một quảng trường nhỏ, kích thược không lớn hơn 45 tới 60 ft (13,5-18m), đặc biệt không bao giờ lớn hơn 70ft (21m). Điều này áp dụng với cạnh ngắn của quảng trường, tuy nhiên cạnh dài của quảng trường có thể lớn hơn.
  1. Đường biên dày

Hình 25: Nhà thờ ở Charles
Chúng ta đã biết trong phần A rằng đường biên dày xuất hiện ở các tỷ lệ kế tiếp theo quy luật tỷ lệ phổ quát. Chính vì lẽ đó đường biên mỏng không có hiệu quả bởi vì nó bỏ qua một hoặc nhiều thành phần trong trật tự các tỷ lệ.
Quy luật về đường biên dày cũng liên quan đến quy luật về trường trung tâm mạnh bởi lẽ một trường trung tâm “tiềm ẩn” chỉ được xác định thông qua đường biên dày. Lúc này đường biên dày đóng vai trò thu hút cũng như vai trò bao bọc. Áp dụng quy luật này vào đô thị thì chúng ta cần các đường biên dày và chúng phải mang chức năng bán-thẩm thấu, nghĩa là cho phép con người liên lạc qua lại. Một đường biên không có khả năng thẩm thấu là một con đường rộng với nhiều làn xe, đường cao tốc không có cầu vượt cho người đi bộ v.v…
Hình 25: Cửa và khuôn của trong nhà thờ Gothic
Hình 26: các đường bao xung quanh sông Seine như một đường biên dày
Kiểu mẫu: HÀNH LANG CỘT
Alexander và các cộng sự cho rằng cần tạo nên dãy hành lang cột ở bất cứ nơi nào có lối đi dọc theo cạnh của công trình. Chúng sẽ có chức năng liên kết các ngôi nhà lại với nhau.
Hình 27: Hành lang cột với vòm cuốn dọc theo một kiến trúc cổ điển
Hình 28: Hành lang cột đơn giản nhưng tuyệt đẹp
Hình 29: Tạo ra hành lang cột để nối các kiến trúc lại với nhau

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho