Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Tóm tắt THIẾT KẾ TUỲ ỨNG Hay thiết kế kiến trúc và đô thị có cần sự sáng tạo không?


Nguyễn Hồng Ngọc

Thế kỷ 20 đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc trong các ngành khoa học như sinh học phân tử, vật lý học, khoa học máy tính, lý thuyết quản lý v.v…nhưng kiến trúc và quy hoạch đô thị dường như lại nằm ngoài dòng chảy đó. Cả kiến trúc và quy hoạch đô thị chính thống hoặc vẫn cứ quanh quẩn với những luận đề của những năm 30 thế kỷ XX hoặc những tư tưởng triết học xa lạ của chủ nghĩa giải toả kết cấu, hoặc chủ nghĩa hậu hiện đại.

Phần một của bài thuyết trình sẽ giới thiệu 15 thuộc tính cơ bản trong thiết kế kiến trúc và đô thị do Christopher Alexander nghiên cứu và phát triển. Tác giả cũng cố gắng giới thiệu một cách ngắn gọn lý thuyết thiết kế tuỳ ứng (adaptive design) được nhà nghiên cứu toán học, vật lý và đô thị học Nikos Salingaros trình bày trong series 12 bài giảng về kiến trúc. Phần thứ hai của bài nói chuyển sẽ đề cập đến công tác thiết kế đô thị từ quan điểm cần phải luật hoá (codifying) những ý tưởng thiết kế bền vững mà những người theo Chủ nghĩa Đô thị Mới (New Urbanism) và Phương pháp Generative đang thực hành.


(Phần dưới đây là bản tóm tắt của báo cáo vê thiết kế tùy ứng mà tôi đã trình bày tại Đại học Đà Nẵng và Đại học Phan Châu Trinh (Hội An), do những khó khăn về mặt kỹ thuật tôi không thể post đầy đủ bản báo cáo trên blog này được, xin bạn đọc gửi email về địa chỉ ngocfulbright@yahoo.com để nhận bản đầy đủ)

I. Mười lăm thuộc tính cơ bản trong thiết kế kiến trúc và đô thị

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho