Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Thông báo: Seminar về Thiết kế Tuỳ ứng

Buổi seminar về Thiết kế tuỳ ứng sẽ được tổ chức tại phòng họp Đại học Đà Nẵng, tầng 9 phòng 911, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng lúc 8h 00 vào ngày 30 tháng 7 năm 2011.

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho