Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Thơ cụ Nguyễn Công Trứ

Nhân đọc Nguyễn Công Trứ: Tác giả, tác phẩm, giai thoại thấy hai câu thơ này của cụ hay quá:

Nhập thế cục bất khả vô công nghiệp
Xuất mẫu hoài tiện thị hữu quân thân

Nhưng đọc tiếp thì thấy mẫy câu dưới đây còn đã hơn...:-)

Lênh đênh một chiếc thuyền nan
Một cô gái Huế, một quan đại thần
Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn tần ngần như ma
Ban ngày quan lớn như ma
Ban đêm quan lớn rầy rà như con

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho