Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Thông báo: Seminar lần thứ hai về "Thiết kế tuỳ ứng- hay thiết kế kiến trúc và đô thị có cần sự sáng tạo không?"

Seminar lần thứ hai về Thiết kế tuỳ ứng sẽ được tổ chức tại Hội trường số 1. Đại học Phan Châu Trinh. Số 02 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An lúc 8h30 ngày 11 tháng 8 năm 2011. Trân trọng kính mời các kiến trúc sư các nhà quản lý, và các bạn sinh viên. Xin gửi email cho Nguyễn Hồng Ngọc theo địa chỉ nguyenhongngoc@rocketmail.com đẻ nhận giấy mời điện tử.

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho