Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Bài 2. Giới thiệu về Christopher Alexander

Lại một bài dưới 700 chữ nữa của tôi !
GIỚI THIỆU VỀ CHRISTOPHER ALEXANDER(tiếp theo)

Trong tác phẩm thành công vang dội ‘Một ngôn ngữ kiểu mẫu’ (1977), Alexander và các đồng sự đã giới thiệu một thứ ngữ pháp mới cho kiến trúc và quy hoạch. Ngôn ngữ này dựa trên các kiểu mẫu, mà chính chúng là các cấu trúc thiết kế thường lặp lại- có khả năng thích ứng để tạo nên các giải pháp thiết kế mới. Trong số 253 kiểu mẫu, có nhiều kiểu mẫu liên hệ mật thiết với cảm xúc hành vi của con người. Ví dụ, kiểu mẫu số 167 được gọi là ban công rộng 6 foot (khoảng 1,8m) Alexander và đồng sự đưa ra đề nghị xây dựng những ban công có độ sâu ít nhất là 1,8m để tạo nên môi trường nghỉ ngơi thật sự ấm cúng cho chủ nhà (Alexander et al). Hay ở kiểu mẫu được gọi là ‘Chữa lành nơi chốn’[i], ông đề xuất rằng một công trình mới phải được xây dựng ở nơi xấu nhất của địa điểm, không phải nơi đẹp nhất, bằng cách đó không những có thể hạn chế tác động xấu của công trình mà còn có thể cải thiện được địa điểm (1977). Lần lần những ý tưởng về kiểu mẫu và ngôn ngữ của chúng được Alexander và các đồng tác giả phát triển thêm trong tác phẩm tiếp theo ‘Một lý thuyết mới về Thiết kế đô thị’

Trong tác phẩm này Alexander và đồng sự đã cố gắng cung cấp một giải pháp thực tế cho vấn dề phức tạp trong thiết kế và quy hoạch. Nội dung chính của cuốn sách là nhấn mạnh vào quá trình- đó là một chuỗi hành động nhằm tạo ra một tổng thể cố kết cho cấu trúc đô thị (hay nói theo ngôn ngữ của Alexander là tạo ra một toàn thể- wholeness). Alexander và các đồng tác giả khẳng định rằng thiết kế phải là một quá trình lặp đi lặp lại của tiến hoá, sao cho cấu trúc thích ứng với tính chất phức tạp của các điều kiện đô thị với sự tham gia của nhiều tác nhân. Trong khi chúng ta có thể nói rõ trước các chỉ tiêu mong muốn của thiết kế ngay từ đầu, vai trò của kiến trúc sư và nhà quy hoạch không phải là xác định hình dạng cuối cùng, mà họ phải tạo điều kiện để quá trình này phát sinh ra hình thức (Mehaffy, 2008). Để kiểm nghiệm giải phái của mình Alexander và các đồng tác giả đã mô phỏng quá trinh xây dựng dựa trên 7 nguyên tắc mà họ sáng tạo. Những nguyên tắc này nhằm tạo nên cái toàn thể cho quá trình phát triển của đô thị và dựa trên sự cộng tác của những đối tác khác nhau- họ là những sinh viên sau đại học tham gia vào quá trình đóng vai[ii], với các vai trò nhà đầu tư bất động sản, kiến trúc sư, công dân, nhà quản lý và những thành phần khác. Tuy vậy cả Alexander và các đồng tác giả đều thừa nhận rằng họ chưa giải quyết thấu đáo những điều kiện thực của quá trình phát triển đô thị như thị trường bất động sản, luật lệ quy hoạch . Thêm vào đó chất lượng thiết kế vẫn còn là sự thoả hiệp giữa tính chất cố kết, tính chất hướng cổ và tính hình thức (Alexander et al, 1987).

Enshin Campus, Nhật Bản. Một trong các công trình kiến trúc được thiết kế trên nguyên tắc generative và ngôn ngữ kiểu mẫu. Nguồn: Building Living Neigborhood. www.livingneighorhoods.org.

Enshin Campus, Nhật Bản. Một trong các công trình kiến trúc được thiết kế trên nguyên tắc generative và ngôn ngữ kiểu mẫu Nguồn: Building Living Neighborhood www.livingneighborhoods.org.


[i] Tạm dịch từ ‘Site repair’, ở đây Alexander và đồng sự muốn nói đến quá trình xây dựng phải nhằm đến việc chữa lành, cải thiện dần dần nơi chốn.

[ii] Quá trình đóng vai: role playing

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho