Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Hoc bong tien si quy hoach do thi tai Dai hoc Utah

Doctoral Fellowships Available
The University of Utah's doctoral program in Metropolitan Planning, Policy, and Design, now beginning its 3rd year, is offering Research Fellowships to selected full-time students, along with significant publishing and teaching opportunities. This new program is led by Professor Reid Ewing and Presidential Professor Arthur C. Nelson in collaboration with a stellar and growing faculty. Research Fellows will be engaged in, among other projects, a $5 million HUD Sustainable Communities Grant project and a $13 million EPA Environmental Innovations Smart Growth project. Salt Lake City was recently ranked 2nd best city for public transportation in the US (by US News) and offers unparalleled quality of life and recreational opportunities. Please see our website at:

http://cmpweb.arch.utah.edu/programs/planning-phd

For more information, please contact Dr. Reid Ewing at

Reid Ewing

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Thăm Taliesin West

Hoá ra Taliesin West cách không xa chỗ tôi ở. Chỉ mất khoảng 30 phút đi xe là đã đến được một khu phố giàu của Scottsdale, chạy đến Frank Lloyd Wright Boulevard rồi leo lên một con dốc nhỏ là đến nơi mà cách đây hơn 70 năm Wright đã dốc hết tiền để mua một miếng đất khoảng 600 mẫu Anh (mỗi mấu Anh khoảng 0,4 hecta). Mảnh đất ấy bây giờ có giá hơn 600 triệu USD. Nhưng hãy trở lại chuyến đi của chúng ta đã. Ấn tượng đầu tiên là công trình Taliesin West không quá hay như nhưng gì tôi được đọc trong sách báo. Theo tôi nguyên nhân do ông đã xa rời phong cách từng được khẳng định ở các công trình thời kỳ đầu như Robie House, hoặc Studio-Home ở Oak Park Chicago. Ở công trình này tôi không thấy được cái tinh tế trong bố cục không gian của ông. Trên hết cái cảm giác thân mật, sự mẫn cảm về không gian đã không còn. Chẳng hạn khi so sánh giữa nỗi sung sướng ở trong một không gian rất đỗi thân mật trong Nhà hát của ông ở Studio & Home tại Oak Park với Taliesin West này, chất lượng không gian của cái sau kém xa.

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

CHƯƠNG TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN PHÁT TRIỂN

Sử dụng thị trường cho bảo tồn và đền bù
Jason Hanly-Forde, George Homsy, Katherine Lieberknecht, Remington Stone

Chính quyền địa phương thực hiện chương trình Nhượng quyền phát triển (transfer of development rights- TDR) để sử dụng thị trường vào việc triển khai và đền bù cho các quyết định về mật độ xây dựng và địa điểm xây dựng. Chương trình TDR cho phép chủ đất thực hiện được việc chuyển quyền phát triển (tức là quyền xây dựng) từ khu vực được chỉ định có mật độ xây dựng thấp và bán cho người mua chính là người muốn tăng mật độ xây dựng ở khu vực được chỉ định có mật độ xây dựng cao hơn.
Chương trình TDR tạo ra nhiều ưu thế cho chính quyền địa phương vốn muốn kiểm soát việc sử dụng đất nhưng vẫn đền bù chủ đất để hạn chế khả năng phát triển trên tài sản của họ. Chương trình TDR có thể dễ dàng ứng dụng hơn các Luật phân vùng quy hoạch điển hình khác. Nó khiến việc phát triển có thể dễ dàng tiên liệu hơn và có thể sử dụng thị trường để bù cho người chủ đất giá trị đất đai bị mất đi. Các chương trình TDR có tính chất lâu dài hơn các điều khoản của Luật phân vùng quy hoạch truyền thống.

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN VỀ GIÁO DỤC TỔNG QUÁT- ĐAI HỌC HARVARD

ĐẠI HỌC HARVARD
KHOA NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH CỦA HARVARD COLLEGE

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN VỀ GIÁO DỤC TỔNG QUÁT

Tháng 11- 2005
Mục lục

Giới thiệu

Phần I – Giáo dục tổng quát: Quá khứ và hiện tại
Vai trò trung tâm của giáo dục tổng quát
Giáo dục tổng quát: Một lịch sử ngắn gọn
Chương trình giáo dục tổng quát ngày nay: Nhu cầu cải cách

Phần II – Yêu cầu của Giáo dục tổng quát
Yêu cầu phân phối và vai trò của các khoa chuyên môn trong giáo dục tổng quát
Cơ sở cho một yêu cầu phân phối chương trình
Các thể lọai phân phối
Vai trò của các khoa chuyên môn trong phân phối chưong trình giáo dục tổng quát
Quản lý các khóa giáo dục tổng quát tại các khoa chuyên môn
Các khóa học giáo dục tổng quát bên ngoài các khoa chuyên môn


Yêu cầu của giáo dục tổng quát- Tổng kết

Phụ lục A: Các thành viên của ủy ban về giáo dục tổng quát
Phụ lục B: Tóm tắt về Ủy ban


BÁO CÁO CỦA ỦY BAN GIÁO DỤC TỔNG QUÁT

Giới thiệu

Hội đồng Giáo dục Tổng quát tin rằng một nền giáo dục có trách nhiệm phải giúp sinh viên phát huy được khả năng suy luận và phán xét có tính trách nhiệm; nền giáo dục ấy phải nuôi dưỡng lòng nhiệt tình (đam mê) khám phá nghệ thuật và văn học cùng với khả năng sáng tạo của sinh viên; nó phải cung cấp một nền tảng tri thức rộng lớn trong một thế giới liên kết và toàn cầu hóa nhưng đồng thời lại đa dạng và tách biệt (fragmented). Như các báo cáo của chúng tôi đã chỉ, niềm tin rằng ngừời học đại học phải được tiếp nhận một nền giáo dục bao quát nhiều lĩnh vực vẫn luôn quan trọng đối với nền giáo dục Hoa kỳ hơn một thế kỷ qua và niềm tin ấy vẫn là trung tâm của triết lý về giáo dục tổng quát từ khởi thủy cho đến cuộc thảo luận hiện tại của chúng ta. Ý nghĩa cụ thể mà theo đó sinh viên của chúng ta sẽ lĩnh hội phổ rộng của giáo dục tổng quát vẫn là trung tâm của các cuộc thảo luận của Ủy ban- mà chúng tôi tin rằng đã phản ảnh các kinh nghiệm, mức độ chuyên sâu và triết lý giáo dục đại diện cho khoa chúng tôi.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Phần hai: Thành phố không phải là cây phả hệ

Một thành phố giàu sức sống là và cần có một cấu trúc bán phủ chồng

Mỗi đơn vị trong cây phả hệ mà tôi mô tả là phần cố định, không thay đổi của thành phố sống động. Ví dụ mỗi nhà là phần thặng dư của mối quan hệ qua lại giữa các thành viên trong một gia đình, giữa cảm xúc của họ và cảm giác thuộc về nơi nào đó. Một xa lộ là phần thặng dư của chuyển động và trao đổi thương mại. Còn một cái cây chứa đựng chỉ một vài đơn vị như vậy- do đó trong một thành phố giống như cây phả hệ chỉ chứa đựng một số hệ thống có phần hình thể tương đương. Hàng nghìn hệ thống quan trọng không có các phần vật chất tương đương.

Trong loại cây phả hệ dở nhất các đơn vị của hệ thống không tìm được phần tương đương với bất kỳ thực tại sống nào. Còn các hệ thống thực vốn hình thành nên thành phố sống động lại không cần một phần chứa đựng vật chất nào.

Không phải là bản quy hoạch ở Triển lãm Columbia, cũng chẳng phải bản quy hoạch của Stein tương đương với thực tại xã hội. Cách bố cục hình thể của bản quy hoạch, cách mà chúng hoạt động, giả định một mối quan hệ thứ bậc mạnh hơn và mạnh hơn nữa giữa các nhóm xã hội, trải dài từ toàn bộ thành phố đến hộ gia đình, mỗi nhóm được hình thành bởi các mối quan hệ có cường độ khác nhau. Tuy thế điều này hoàn toàn là không tưởng.

Trong một xã hội truyền thống, nếu chúng ta hỏi một người gọi tên những người bạn thân nhất của anh ta và sau đó lại hỏi những người được nêu tên gọi tên những người bạn thân nhất, họ sẽ nêu tên lẫn nhau để sao cho hình thành nên một nhóm gần gũi. Một ngôi làng được tạo nên bởi một số nhóm riêng rẽ có quan hệ gần gũi nhau theo kiểu này.

Nhưng cấu trúc xã hội ngày nay hoàn toàn khác hẳn. Nếu chúng ta hỏi một người nêu tên bạn bè của mình và tiếp đó hỏi những người được nêu tên gọi tên bạn thân nhất của họ, họ sẽ gọi tên những người khác nhau, điều rất dễ xảy ra họ sẽ là là những người không quen biết đối với người đầu tiên. Những người này sẽ một lần nữa gọi tên những người khác và cứ thế mối quan hệ toả ra. Thực tế là không có nhóm quan hệ gần gũi nào trong xã hội hiện đại. Thực tại của cấu trúc xã hội ngày nay là đậm đặc những mỗi quan hệ chồng chéo- đó là các hệ thống của bạn bè và những người quen hình thành nên quan hệ bán phủ chồng, không phải là một cái cây (xem hình 10).

Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ CHRISTOPHER ALEXANDER

Một người bạn yêu cầu tôi viết đúng 700 từ để giới thiệu về các kiến trúc sư, nhà quy hoạch nổi tiếng thế giới. Tôi chọn Christopher Alexander vì thấy rằng viết về ông bao nhiêu cũng chưa đủ. Dưới đây là loạt bài ngắn về Alexander. Nên nhớ mỗi bài không quá 700 từ đấy nhé!
Nguyễn Hồng Ngọc[i]

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho