Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Học bổng Ph.D quy hoạch đô thị tại UBC

Dưới đây là thông tin học bổng rất có giá trị tại University of Bristish Columbia tại Vancourver Canada do giáo sư Patrick Codon post trên listserv Pro-UrbPRO-URB@listserv.uga.edu. UBC là một trường đại học danh tiếng của Canada và thế giới với chương trình quy hoạch và thiết kế đô thị rất tốt. Vancouver

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho