Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Cuộc thi The Arizona Challenge

Cuộc thi The Arizona Challenge là cuộc thi thiết kế và quy hoạch đô thị dành cho sinh viên cao học. Mỗi nhóm bao gồm ba người phải có hai thành viên là học viên cao học thuộc các ngành thiết kế kiến trúc, hoặc quy hoạch, một người thuộc nhóm ngành khoa học xã hội như xã hội học, địa lý, lịch sử. Mục đích cuộc thi nhằm khuyến khích cách tiếp cận đa ngành cho các giải pháp thiết kế bền vững cho môi trường đô thị vượt lên trên những gì đang có. Những yếu tố cơ bản bao gồm: thay đổi về cách thức sử dụng đất đô thị, thay đổi về giải pháp và triển khai thực hiện giao thông, nước, sử dụng và sản xuất năng lượng, các giải pháp của cuộc thi cũng bao gồm các chính sách liên quan như; giảm thiểu và phi tập trung hóa công nghệ, các chính sách liên quan đến niềm tin và hành vi của chúng ta. Mục đích giáo dục và ứng dụng của các giải pháp thiết kế là khơi dậy cảm hứng "Chúng ta, nhân loại" cần phải thức tỉnh và dấn thân hơn vào con đường kết hợp đa ngành để thành công.

Cuộc thi này dành cả cho các ứng viên quốc tế xin xem thêm http://thearizonachallenge.org/questions/
Giải thưởng:
Giải Vàng Sa mạc: $10,000 tiền thưởng cho giải nhất
Giải Bạc Sa mạc: $2,500 tiền thưởng cho giải nhì
Giải Đồng Sa mạc: $1,500 cash tiền thưởng cho giải ba
Xem thêm thông tin tại địa chỉ
http://thearizonachallenge.org/about/

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho