Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008

HOC BONG NGHIEN CUU NGANH KY THUAT VA KHOA HOC VAT LY

RESEARCH FELLOW
Application Address: www.surrey.ac.uk/jobs
Telephone: +44 (0)1483 686106
Location: SURREY
Salary: Up to £33,432 per annum
Contract type: Full time
Contract term: permanent
University of Surrey
Faculty of Engineering & Physical Sciences
Research Fellow
Up to £33,432 per annum (subject to experience and qualifications)
This is an opportunity for a highly motivated and enthusiastic researcher to join the Silicon Photonics Group within the Advanced Technology Institute (ATI) at the University of Surrey. A four year research fellowship is available to work on the design and simulation, and experimental investigation of a series of optical devices, most notably optical couplers and filters, fabricated in silicon, on the SOI platform. This will involve investigation and optimisation of the detailed optical and electronic properties of the proposed devices, overseeing the fabrication, and evaluation of fabricated devices. The work will involve close scientific interaction with the other consortium partners to ensure CMOS compatibility of materials, and processing requirements. The work will also involve presenting results of the work at conferences around the world, contributing to the project management, and together with the collaborators, helping in developing the direction of the project. Candidates should have a PhD and experience in the design, modelling, preparation, experimental measurement, and analysis of optoelectronic devices in silicon.
The UK Silicon Photonics Consortium, led by the University of Surrey, has received funding of £5 Million from the Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). The consortium includes the universities of Surrey, St. Andrews, Leeds, Warwick, and Southampton as well as industrial and international participation from Qinetiq Ltd and the European research centres IMEC, and LETI. The project will be directed by Prof. Graham Reed of Surrey University. Several posts will shortly be available, for researchers and research students to work on the project at Surrey.
Informal enquiries may be directed to Professor Graham T Reed (g.reed@surrey.ac.uk)
The duration of this post is up to 48 months.
Apply online or download application documents and further information at www.surrey.ac.uk/jobs If you are unable to apply online please contact Mrs Monica Gluhak at m.gluhak@surrey.ac.uk or +44 (0)1483 686106 quoting Ref: 6679.
Closing date: Wednesday, 31 December 2008.
We acknowledge, understand and embrace diversity
www.surrey.ac.uk/jobs
2083198-01

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

Chuong trinh hoc gia Hoa Ky- chuyen vien giao duc

ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI
PHÒNG VĂN HOÁ – THÔNG TINThông báo
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HOA KỲ
DÀNH CHO HỌC GIẢ VÀ CHUYÊN VIÊN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Phòng Văn hoá – Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đang tìm kiếm ứng viên phù hợp để đề cử cho các chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và giáo viên/chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2009. Giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ, giáo viên/chuyên viên giáo dục phổ thông có nguyện vọng đăng ký tham gia các chương trình nghiên cứu này xin vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây và gửi về cho PAS trước ngày Thứ Hai, 19/01/2009. Kết quả đề cử sẽ được thông báo vào đầu tháng 4/2009.

Khái quát về Chương trình

Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ là các chương trình nghiên cứu nâng cao bậc sau đại học kết hợp thăm quan thực tế với mục đích tạo cơ hội cho giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ, giáo viên/chuyên viên giáo dục phổ thông có được hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội, văn hoá và thể chế của Hoa Kỳ. Khi về nước, những kiến thức và kinh nghiệm học viên thu nhận được từ chương trình hy vọng sẽ giúp củng cố chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy về Hoa Kỳ ở các trường học và cơ quan của học viên.

Mỗi chương trình bao gồm 18 học viên đến từ các nước khác nhau trên thế giới (trừ chương trình dành cho Giáo viên/Chuyên viên Giáo dục Phổ thông) và kéo dài trong sáu tuần, bắt đầu khoảng giữa tháng 6/2009. Mọi chi phí tham dự chương trình, bao gồm: quản lý chương trình, đi lại nội địa và quốc tế, nơi ở, tài liệu học tập và các chi phí sinh hoạt khác sẽ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Tóm tắt các Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ

1. Chương trình Nghiên cứu Văn minh Hoa Kỳ

Được tổ chức tại Đại học New York, Chương trình Nghiên cứu Văn minh Hoa Kỳ giúp cho 18 học viên là các giảng viên đại học và chuyên viên nghiên cứu hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội, văn hoá, các giá trị và thể chế của Hoa Kỳ. Chương trình này nghiên cứu các giai đoạn lịch sử, trào lưu, xung đột và những vấn đề then chốt tác động lên tiến trình phát triển của đất nước và con người Hoa Kỳ, trong đó có các vấn đề và tranh luận đương đại về chính trị, kinh tế và xã hội. Sự phức tạp và đặc trưng hỗn tạp của xã hội Hoa Kỳ, cũng như những thể chế và giá trị giúp Hoa Kỳ thích nghi với sự đa dạng này, cũng sẽ được nhấn mạnh.

2. Chương trình Nghiên cứu Chính trị và Tư duy Chính trị Hoa Kỳ

Được tổ chức tại Đại học Massachusetts, thành phố Amherst, Chương trình Nghiên cứu Chính trị và Tư duy Chính trị Hoa Kỳ giúp cho 18 học viên là giảng viên đại học hiểu biết sâu sắc hơn về các thể chế chính trị và những trào lưu chủ đạo trong tư duy chính trị Hoa Kỳ. Chương trình này giúp học viên hiểu biết tường tận về những trào lưu tư tưởng và chính trị tác động tới các thể chế chính trị đương đại của Hoa Kỳ, gồm cả giới thiệu khái quát về tư duy chính trị thời kỳ lập quốc (những nền tảng của hiến pháp), sự phát triển và hoạt động hiện thời của Tổng thống, Quốc hội và Tư pháp Liên bang. Phần nghiên cứu về các thể chế chính trị sẽ đề cập hệ thống bầu cử, các đảng phái chính trị và nhóm lợi ích, hệ thống dịch vụ công, truyền thông và các cơ quan tham mưu, nhà nước phúc lợi/quản lý. Chương trình cũng đề cập những vấn đề về văn hoá và chính trị đương đại của Hoa Kỳ (bao gồm các quyền dân sự, quyền của phụ nữ, nhập cư,...), và ý nghĩa sự tham gia của công chúng trong quá trình xây dựng chính sách công.

3. Chương trình Nghiên cứu Văn học Hoa Kỳ đương đại

Được tổ chức tại Đại học Louisville, Chương trình Nghiên cứu Văn học Hoa Kỳ đương đại giúp cho 18 học viên là các giảng viên đại học và nhà nhiên cứu hiểu biết sâu hơn về văn hoá và xã hội Hoa Kỳ, quá khứ cũng như hiện tại, thông qua nghiên cứu về về nền văn học Hoa Kỳ đương đại. Chương trình có hai mục đích: nghiên cứu các tác phẩm và nhà văn Hoa Kỳ đương đại thuộc nhiều thể loại khác nhau; đồng thời lý giải những dòng chảy rộng lớn hơn của xã hội và văn hoá Hoa Kỳ đương đại được phản ánh như thế nào trong những đề tài được đề cập. Chương trình cũng sẽ nghiên cứu sự đa dạng trong diện mạo văn học Hoa Kỳ, tìm hiểu dấu ấn của những truyền thống văn học Hoa Kỳ qua các nhà văn, các tư tưởng và trào lưu đương đại. Đồng thời, chương trình cũng giúp học viên tiếp cận với những nhà văn đại diện cho sự bứt phá khỏi truyền thống cũ và đang tạo dựng những hướng đi mới cho văn học Hoa Kỳ.

4. Chương trình Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ

Được tổ chức tại Đại học Florida, Chương trình Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ cung cấp cho 18 học viên là giảng viên đại học và nhà nghiên cứu hiểu biết sâu sắc hơn về các thức hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh. Chương trình này bắt đầu bằng việc điểm lại lịch sử phát triển chính sách đối ngoại Hoa Kỳ và đề cập những sự kiện, nhân vật và triết lý chủ đạo đã từng chi phối chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Ngoài ra, chương trình lý giải vai trò của những thành phần chủ chốt trên bàn cờ chính sách đối ngoại, bao gồm các ngành hành pháp và lập pháp, báo chí, dư luận, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ và cách thức những thành phần này tranh luận, hợp tác, gây ảnh hưởng và chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại. Các chuyên đề nổi bật về khu vực dành cho cả nhóm như chính sách môi trường và an ninh năng lượng ở châu Âu; thương mại và quyền con người ở châu Á; viện trợ nước ngoài và hỗ trợ nhân đạo ở châu Phi; buôn lậu ma tuý và nhập cư ở Tây Bán cầu; và chống khủng bố ở Cận Đông và Nam Á cũng có thể được ưu tiên đề cập. Ngoài ra, chương trình còn có các bài giảng tập trung vào những vấn đề hiện nay như giải trừ vũ khí hạt nhân, tiến trình hoà bình Trung Đông, và các hành động quân sự của Mỹ.

5. Chương trình Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông

Được tổ chức tại Đại học Florida, thành phố Gainesville, Chương trình Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông giúp cho 18 học viên là giảng viên và chuyên gia về báo chí hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò của báo chí và truyền thông trong xã hội Hoa Kỳ. Chương trình sẽ đề cập những chủ đề then chốt trong báo chí, bao gồm cả khái niệm “tự do báo chí”, các quyền trong Tu chỉnh đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ, mối quan hệ giữa truyền thông và lợi ích công cộng. Những vấn đề về pháp lý và đạo đức đặt ra với báo chí cũng sẽ được lồng ghép trong tất cả các nội dung của khoá học. Chương trình còn cung cấp các phương pháp giảng dạy cho sinh viên báo chí những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: nghiên cứu, đưa tin, viết bài và biên tập. Chương trình cũng sẽ đề cập đến tác động của công nghệ đối với báo chí, làm rõ những ảnh hưởng của Internet, tính toàn cầu hoá của tin tức, sự phát triển của truyền hình vệ tinh mà mạng phát thanh, cũng như các tiến bộ khác trong truyền thông đang làm biến đổi nghề báo.

6. Chương trình Nghiên cứu Đa dạng Tôn giáo ở Hoa Kỳ

Được tổ chức tại Đại học California, thành phố Santa Barbara, Chương trình Nghiên cứu Đa dạng Tôn giáo ở Hoa Kỳ giúp cho 18 học viên là giảng viên đại học và chuyên viên về tôn giáo hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá và xã hội Hoa Kỳ, quá khứ cũng như hiện tại, thông qua nghiên cứu nghiên cứu về đa dạng tôn giáo ở Hoa Kỳ và tác động qua lại đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Sử dụng cách tiếp cận đa ngành, dựa trên các ngành như lịch sử, khoa học chính trị, xã hội học, nhân chủng học, luật và các ngành khác phù hợp, chương trình sẽ nghiên cứu mối quan hệ cả trong lịch sử và hiện tại giữa nhà nước và nhà thờ ở Mỹ. Học viên cũng sẽ nghiên cứu những đặc trưng sau của sự đa dạng tôn giáo ở Hoa Kỳ: những cách thức ảnh hưởng, và bị ảnh hưởng của tư tưởng và hoạt động tôn giáo đối với sự phát triển của nền dân chủ kiểu Mỹ; những giao thoa giữa tôn giáo và nền chính trị Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như bầu cử, chính sách công và chính sách đối ngoại; xã hội học và nhân khẩu học về tôn giáo ở Hoa Kỳ ngày nay, bao gồm cả khảo sát về sự đa dạng trong tín ngưỡng tôn giáo đương đại và những tác động của nó tới chính trị Hoa Kỳ.

7. Chương trình dành cho Giáo viên/Chuyên viên Giáo dục Phổ thông

Được tổ chức thành hai lớp, mỗi lớp 30 học viên, tại Viện Đào tạo và Phát triển, thành phố Amherst, Massachusetts, và tại Đại học Illinois, thành phố Chicago, Chương trình Nghiên cứu dành cho Giáo viên/Chuyên viên giáo dục Phổ thông giúp cho học viên là giáo viên, giảng viên sư phạm, soạn giả chương trình giảng dạy, soạn giả sách giáo khoa, chuyên viên giáo dục,...) hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá, xã hội và nền giáo dục của Hoa Kỳ, quá khứ cũng như hiện tại. Chương trình sẽ tập trung vào chủ đề trọng tâm là văn minh Hoa Kỳ và dành riêng một phần nói về các vấn đề đương đại. Kết hợp các cách tiếp cận truyền thống, đa ngành và liên ngành, chương trình sẽ lý giải lịch sử và sự tiến hoá của các giá trị và thể chế giáo dục của Hoa Kỳ. Chương trình cũng sẽ giải thích những tranh luận trong xã hội Hoa Kỳ đương đại về chính trị, kinh tế và xã hội.

Tiêu chuẩn của ứng viên

Ứng viên đăng ký các chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ phải có đủ các điều kiện sau:
· Độ tuổi từ 25-50;
· Đối với Chương trình 1-6: Giảng viên hoặc chuyên viên nghiên cứu về Hoa Kỳ yêu nghề và có bề dày kinh nghiệm, ưu tiên các ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên và có hiểu biết sâu sắc về chủ đề của chương trình đăng ký;
· Đối với Chương trình 7: Giáo viên phổ thông, giảng viên sư phạm, soạn giả chương trình giảng dạy, soạn giả sách giáo khoa, chuyên viên giáo dục, hoặc các chuyên viên khác liên quan tới giáo dục phổ thông yêu nghề và có mong muốn đưa các nội dung về Hoa Kỳ học vào chương trình giảng dạy;
· Quen với cuộc sống học đường, mong muốn và có khả năng tham gia đầy đủ một chương trình nghiên cứu sau đại học và thăm quan bận rộn;
· Giỏi tiếng Anh.

PAS đặc biệt khuyến khích các ứng viên có những điều kiện sau đăng ký chương trình:
· Các giảng viên hoặc nhà nghiên cứu trẻ có kinh nghiệm và hầu như chưa từng đến Hoa Kỳ;
· Cơ quan của ứng viên đang có kế hoạch đưa các học phần Hoa Kỳ học vào chương trình giảng dạy, phát triển các khoá học mới liên quan tới các chủ đề của chương trình nghiên cứu mà ứng viên đăng ký, đổi mới và cập nhật các khoá học hiện có về Hoa Kỳ, hoặc tổ chức các seminar/hội thảo cho đồng nghiệp về những lĩnh vực liên quan tới chủ đề của chương trình nghiên cứu.

Đăng ký tham gia

Các ứng viên có đủ điều kiện xin vui lòng điền vào mẫu đơn bằng tiếng Anh (kèm theo) và gửi về địa chỉ email pas.culture@gmail.com trước 17h, thứ Hai, ngày 19/01/2009. Ngoài ra, bản gốc của mẫu đơn này cùng với bản sao của các văn bằng, chứng chỉ kèm theo xin gửi về địa chỉ sau trước hạn trên đây:

Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho Học giả
Phòng Văn hoá Thông tin
Đại sứ quán Hoa Kỳ
7 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Hồ sơ nộp sau thời hạn nói trên sẽ không được xem xét.
APPLICATION FOR THE 2009 STUDY OF THE UNITED STATES
INSTITUTE ON ……………………………………………….

*****

A. Full Name (exactly as it appears on your passport)

· First Name:

· Middle Name:

· Surname(s):

B. Date of Birth (mm/dd/yyyy)

C. City of Birth

D. Country of Birth

E. Country of Residence

F. Country(ies) of Citizenship

G. Home Address, Telephone and E-mail

H. Gender

I. Medical, Physical, Dietary or other Personal Considerations:
Please state if the candidate has any existing medical conditions or is currently taking any prescription medication. This will not affect candidate selection, but will enable the host institution to make any necessary accommodations.

J. Current Position and Title

K. Current Institutional Affiliation and complete address

L. Work Experience, including previous positions and titles

M. Education, Academic and Professional Training, including degree earned and fields of specialization

N. Active Professional Memberships

O. Publications (please do not list any more than 10)

P. Previous Experience in the United States:
Please list any and all trips the candidate has made to the United States and include approximate dates and the reason for travel.

Q. Family Residing in the United States:
Please list any immediate family members who are currently residing in the United States, including city and state.

R. Evidence of English Fluency (e.g. degree, test score, etc.)

T. Personal Statement (no more than one page)

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Thong bao sinh hoat Cau lac bo Kien truc

Xin thong bao:

Thu bay, ngay 03 thang 01 nam 2009 tai Van phong Khoa XD DD&CN se to chuc buoi sinh hoat Cau Lac Bo Kien truc - Quy hoach dau tien. Moi cac ban quan tam den tham du. We have nothing but fun!!!

Ngoc
ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI
PHÒNG VĂN HOÁ – THÔNG TIN


Thông báo
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HOA KỲ DÀNH CHO
THỦ LĨNH SINH VIÊN NĂM 2009

Phòng Văn hoá Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ (SUSI) dành cho Thủ lĩnh Sinh viên năm 2009. Sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ ba các trường đại học Việt Nam có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng đường và có khả năng tiếng Anh tốt có thể nộp đơn tham dự chương trình. Sẽ có tám suất học bổng toàn phần dành cho các sinh viên Việt Nam. Thời hạn nộp đơn đăng ký: 17h00, thứ Hai, 19/01/2009.
Khái quát về chương trình
Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho Thủ lĩnh Sinh viên là một chương trình nghiên cứu nâng cao nhằm cung cấp cho các thủ lĩnh sinh viên những hiểu biết sâu sắc hơn về Hoa Kỳ, đồng thời giúp họ nâng cao các kỹ năng lãnh đạo. Chương trình nghiên cứu bao gồm các thảo luận seminar, nghiên cứu tài liệu, thuyết trình nhóm và bài giảng được phân bổ một cách hợp lý. Ngoài các hoạt động trên lớp, chương trình còn có các chuyến thăm quan học tập và đi thực tế tại nhiều địa điểm khác nhau ở Hoa Kỳ và cơ hội tham gia các hoạt động tình nguyện.
Toàn bộ chi phí tham dự chương trình, bao gồm chi phí tổ chức chương trình, đi lại nội địa và quốc tế, nơi ở, tài liệu học tập và các chi phí sinh hoạt khác sẽ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đài thọ.
Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ năm nay dành cho 20 thủ lĩnh sinh viên từ các nước Myanmar, Campuchia và Việt Nam sẽ được tổ chức trong năm tuần, từ 28/06 – 02/08/2009, bao gồm bốn tuần tham dự khoá học và một tuần thăm quan ở Hoa Kỳ, trong đó có 3 ngày tổng kết chương trình tại thủ đô Washington, D.C.
Tiêu chuẩn ứng viên
Chương trình lựa chọn ứng viên theo nguyên tắc cạnh tranh dựa trên triển vọng trở thành một thủ lĩnh sinh viên thông qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng và các hoạt đồng ngoài giảng đường, không phân biệt ngành học, dân tộc, tôn giáo hay giới tính. Ứng viên đáp ứng ít nhất các điều kiện sau đây có thể nộp đơn tham dự chương trình:
v Là sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba;
v Ở độ tuổi không quá 25;
v Cam kết trở về trường học sau khi kết thúc chương trình nghiên cứu;
v Thể hiện những tố chất lãnh đạo và triển vọng trong trường học và các hoạt động cộng đồng;
v Có mục đích nghiêm túc khi nghiên cứu về Hoa Kỳ;
v Có kết quả học tập xuất sắc, thể hiện ở điểm thi các môn học, các phần thưởng và giới thiệu của các thầy, cô giáo;
v Từng tham gia các hoạt động cộng đồng và ngoài giảng đường;
v Hầu như chưa từng đi học hoặc đi du lịch tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nước nào khác;
v Chín chắn, có trách nhiệm, độc lập, tự tin, cởi mở, vị tha, sâu sắc và ham học hỏi;
v Mong muốn và có khả năng tham gia vào một chương trình nghiên cứu, tham quan và hoạt động xã hội bận rộn;
v Quen với cuộc sống học đường, sẵn sàng ở theo nhóm và có khả năng tự điều chỉnh cho phù hợp với văn hoá và tập tục xã hội mới.

Đăng ký tham gia
Các ứng viên có đủ điều kiện xin vui lòng điền vào mẫu đơn bằng tiếng Anh (kèm theo) và gửi về địa chỉ email pas.culture@gmail.com trước 17h, thứ Hai, ngày 19/01/2009. Ngoài ra, bản gốc của mẫu đơn này cùng với bản sao của các văn bằng, chứng chỉ kèm theo xin gửi về địa chỉ sau trước hạn trên đây:

Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ
Phòng Văn hoá Thông tin
Đại sứ quán Hoa Kỳ
7 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Hồ sơ nộp sau thời hạn nói trên sẽ không được xem xét.
APPLICATION FOR THE 2009 STUDY OF THE UNITED STATES
INSTITUTE FOR STUDENT LEADERS

A. Full Name (exactly as it appears on passport):
· First name(s):
· Middle name(s):
· Surname(s):

B. Date of Birth (mm/dd/yyy)

C. City of Birth

D. Country of Birth

E. Country of Residence

F. Country(ies) of Citizenship

G. Home Address, Telephone and E-mail

H. Gender

I. Medical, Physical, Dietary or other Personal Considerations:
Please state if the candidate has any existing medical conditions or is currently taking any prescription medication. This will not affect candidate selection, but will enable the host institution to make any necessary accommodations.

J. College or University

K. Field of Study

L. Work Experience

M. Education, Academic and Professional Training

N. Active Memberships

O. Special Interests

P. Extracurricular Activities

Q. Previous Experience in the United States:
Please list any and all trips the candidate has made to the United States and include approximate dates and the reason for travel.


R. Family Residing in the United States:
Please list any immediate family members who are currently residing in the United States, including city and state.

S. Evidence of English Fluency (e.g. paper-based TOEFL or iBT TOEFL scores)

T. Future study or career plans

U. Personal Statement (no more than one page)

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho