Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Lỗi phông chữ khi đọc Blog

Doi khi ban vao blog va thay toan may o vuong, rat don gian, ban chi can chon the TOOL , phia tren, ben canh FILE, EDIT ay, sau do ban chon the Internet Options, sau do , ban chon cho minh the Accessibility, ban danh dau 2 o o giua, roi chon Apply.

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho