Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

Land Developer (Nhà phát triển bất động sản)

Nhà phát triển bất động sản cải tạo hoặc xây mới các bất động sản, bằng cách đó tạo ra hoặc tăng thêm giá trị địa ốc. Nhà phát triển có thể là cá nhân nhưng họ có thể là một partnership (doanh nghiệp dựa trên mối quan hê hợp tác), có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc các tập đoàn. Tuy nhiên bất kỳ ai liên quan như một chủ thể đến quá trình phát triển bất động sản đều được coi như nhà phát triển. Một nhà phát triển bất động sản có thể chọ phát triển một loại công trình như nhà ở, văn phòng thương mại, công nghiệp, bán lẻ, hoặc có thể chọn theo môi trường địa lý. Nền tảng giáo dục của nhà phát triển mới chỉ thực sự tồn tại cho đến những thập niên gần đây bởi lẽ nhiều nhà phát triển xuất thân từ những nghề như kiến trúc, tài chính, quy hoạch đô thị, kỹ sư hoặc thầu xây dựng. Nhiều công ty phát triển bđs cũng do gia đình sở hữu và điều hành.

(Biên dịch từ mục từ: Developer (land) của Wikipedia. Đ/c: http://en.wikipedia.org/wiki/Developer_%28land%29)

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho